HRVATSKA PLIVAČKA LIGA ZA SENIORE 2021.

HRVATSKA PLIVAČKA LIGA ZA SENIORE 2021.
Datum: 08.05.2021

HRVATSKA PLIVAČKA LIGA ZA SENIORE 2021. - 1. kolo

Sisak, nedjelja 09. 05. 2021.

održava se na 50 m bazenu ŠRC Sisak prema Općim propozicijama HPS i propozicijama lige.

HRVATSKA PLIVAČKA LIGA ZA SENIORE 2021.

LISTA PRIJAVA - SISAK